Κτηματολογικό Γραφείο
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Διεύθυνση
Ελευθερούπολη Καβάλας, TK 64100, Ελευθερούπολη Καβάλας
Τηλέφωνο
25920-22980
Email
kgpaggeou@gmail.com
Προϊστάμενος
Αντωνία Σωτηργιαννίδου

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00