Κτηματολογικό Γραφείο
ΣΙΦΝΟΥ
Διεύθυνση
Απολλωνία Σίφνου, TK 84003, Σίφνος
Τηλέφωνο
22840-31020
FAX
22840-33790
Προϊστάμενος
Κολιογεώργη Σοφία

Περιοχές που εξυπηρετεί