Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ-ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ-ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Διεύθυνση
Μ. Γρηγοριάδη 18, TK 82100, Καλαμωτή Χίου
Τηλέφωνο
22710-71280
FAX
22710-71380
Προϊστάμενος
Μαϊστράλη - Χανδρά Δέσποινα

Περιοχές που εξυπηρετεί