Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΑΒΑΛΑΣ
Διεύθυνση
Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 59 & Κ. Βασιλείου 1, TK 65403, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510-837970, 231012
FAX
2510-231012
Προϊστάμενος
Μαρία Παπαστυλιανού