Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚEΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Πολυγύρου
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚEΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Πολυγύρου
Διεύθυνση
Α.Παπαδιαμάντη 15Α, TK 63100, Πολύγυρος
Τηλέφωνο
23710-22488-E-mail εξυπηρέτησης κοινού kgkm_polygyros@ktimatologio.gr
FAX
23710-22898
Προϊστάμενος
Καροφύλλη Αικατερίνη

Περιοχές που εξυπηρετεί