Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚEΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Πολυγύρου
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚEΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Πολυγύρου
Διεύθυνση
Κωνσταντίνου Καραμανλή- έναντι ΚΤΕΛ, TK 63100, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
Τηλέφωνο
23710-22488
Email
kgkm_polygyros@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Αντώνιος Λαχανόπουλος

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί