Κτηματολογικό Γραφείο
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Διεύθυνση
Εθνικής Αντίστασης 15, TK 61300, Γουμένισσα Κιλκίς
Τηλέφωνο
23430-41797
Email
chadi.notarius@gmail.com
Προϊστάμενος
Κοκκινάκος Ιωάννης

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00