Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Κηφισιάς
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Κηφισιάς
Διεύθυνση
Ελαιών 40, Πλατεία Ν. Κηφισιάς, TK 14564, ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
Τηλέφωνο
2131302464
Προϊστάμενος
Γεώργιος Προκόπης

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:30-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί