Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΑΒΑΛΑΣ
Διεύθυνση
Μεγάλου Αλεξάνδρου & Θάσου, TK 64200, Χρυσούπολη Καβάλας
Τηλέφωνο
2510-837970
FAX
2510-231012
Προϊστάμενος
Παπαστυλιανού Μαρία