Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΙΛΚΙΣ
Διεύθυνση
Αριστείδου 3, TK 61100, ΚΙΛΚΙΣ
Τηλέφωνο
23410-70008
Email
ypothikofylakeiokilkis@yahoo.gr
Προϊστάμενος
Πλαστήρα Μάρθα

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00

Περιοχές που εξυπηρετεί