Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΙΛΚΙΣ
Διεύθυνση
Αριστείδου 3, TK 61100, ΚΙΛΚΙΣ
Τηλέφωνο
23410-70008
FAX
23410-70008
Προϊστάμενος
Πλαστήρα Μάρθα

Περιοχές που εξυπηρετεί