Κτηματολογικό Γραφείο
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Διεύθυνση
Θεοφιλοπούλου 40, TK 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλέφωνο
2710-230417
Email
kgpel@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Παναγιώτα Ξύδη

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00