Κτηματολογικό Γραφείο
ΜΗΛΟΥ
Διεύθυνση
Τριοβάσαλος, TK 84800, Μήλος
Τηλέφωνο
22870-23110
FAX
22870-28143
Προϊστάμενος
Λιβάνιος Στυλιανός

Περιοχές που εξυπηρετεί