Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Διεύθυνση
Πρωτοπαπαδάκη 20, TK 84100, Ερμούπολη Σύρου
Τηλέφωνο
22810-81392
Email
kgcyc@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Μουρζτούκος Αντώνης

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00