Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΡΟΚΕΩΝ
Διεύθυνση
Κροκεές Λακωνίας, TK 23057, Κροκεές Λακωνίας
Τηλέφωνο
27350-71174
FAX
27350-71178
Προϊστάμενος
Γάββαρης Σαράντος

Περιοχές που εξυπηρετεί