Κτηματολογικό Γραφείο
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Διεύθυνση
Κιλκίς 3Α & Αγίας Τριάδος, TK 61200, Πολύκαστρο Κιλκίς
Τηλέφωνο
23430-22789
FAX
23430-24913
Προϊστάμενος
Ελένη Χαμουρούδη