Κτηματολογικό Γραφείο
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Διεύθυνση
Κιλκίς 3Α & Αγίας Τριάδος, TK 61200, Πολύκαστρο Κιλκίς
Τηλέφωνο
23430-22789
Προϊστάμενος
Ελένη Χαμουρούδη

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00