Κτηματολογικό Γραφείο
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Υποκατάστημα Χαλκίδας
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Υποκατάστημα Χαλκίδας
Διεύθυνση
Βενιζέλου 41, TK 34100, Χαλκίδα Ευβοίας
Τηλέφωνο
22210-88948
Email
kgste_chalkida@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Αριστείδης Γρύλλος

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00