Κτηματολογικό Γραφείο
ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Διεύθυνση
Βενιζέλου 41, TK 34100, Χαλκίδα Ευβοίας
Τηλέφωνο
22210-88948
FAX
22210-22572
Προϊστάμενος
Αναστασία Κουπίδου