Κτηματολογικό Γραφείο
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση
Τέρμα Ε. Βενιζέλου, TK 56728, Νεάπολη Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο
2310-627228
Email
ypo_neap@otenet.gr
Προϊστάμενος
Ευαγγελία Χάικα - Μεγαπάνου

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00