Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Μαραθώνα
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Μαραθώνα
Διεύθυνση
Εμπορικό κέντρο, TK 19014, Καπανδρίτι
Τηλέφωνο
22950-54444
Email
kgatt_marathona@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Χριστόπουλος Χρήστος

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:30-14:00