Κτηματολογικό Γραφείο
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Διεύθυνση
Εμπορικό κέντρο, TK 19014, Καπανδρίτι
Τηλέφωνο
22950-53002
FAX
22950-54444
Προϊστάμενος
Χριστόπουλος Χρήστος