Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση
Αττικής 61 & Σπετσών (Περιφερειακή Οδός Κορωπίου), TK 19400, Κορωπί
Τηλέφωνο
210-6626652 E-mail: kgatt@ktimatologio.gr
FAX
210-6620482
Προϊστάμενος
Αλευρούδη Ελένη