Κτηματολογικό Γραφείο
ΒΟΥΛΑΣ
Διεύθυνση
Β. Παύλου 102, TK 16673, ΒΟΥΛΑ
Τηλέφωνο
210-8991887
Προϊστάμενος
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΝΔΡΟΥΚΑ

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:30-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί