Κτηματολογικό Γραφείο
ΒΟΥΛΑΣ
Διεύθυνση
Β. Παύλου 102, TK 16673, ΒΟΥΛΑ
Τηλέφωνο
210-8991887
FAX
210-8991887
Προϊστάμενος
Φιλιππακοπούλου Σοφία

Περιοχές που εξυπηρετεί