Κτηματολογικό Γραφείο
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Διεύθυνση
Αγίας Κυριακής 45, TK 17564, Παλαιό Φάληρο
Τηλέφωνο
210-9818708,9415558
FAX
210-9415556
Προϊστάμενος
Τζινιέρη Ιωάννα

Περιοχές που εξυπηρετεί