Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΘΗΝΩΝ-Υποκατάστημα Ηλιούπολης
ΑΘΗΝΩΝ-Υποκατάστημα Ηλιούπολης
Διεύθυνση
Κυδαθηναίων 5, TK 16345, Ηλιούπολη
Τηλέφωνο
210-9919362 Ε-mail kgath_ilioupoli@ktimatologio.gr
FAX
210-9919362
Προϊστάμενος
Ξεκαλάκη Γεωργία