Κτηματολογικό Γραφείο
ΙΛΙΟΥ
Διεύθυνση
Φιλοκτήτου 84, TK 13122, Ίλιον
Τηλέφωνο
210-2612095
Email
ypothikofylakio.iliou@gmail.com
Προϊστάμενος
Σαρρή Παναγιώτα

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:30-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί