Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Νέας Ιωνίας
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Νέας Ιωνίας
Διεύθυνση
28ης Οκτωβρίου 77, TK 14231, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Τηλέφωνο
210-2798259
FAX
210-2526793
Προϊστάμενος
Αποστολόπουλος Ευάγγελος