Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Αμαρουσίου
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Αμαρουσίου
Διεύθυνση
Λ. Κηφισίας 137, TK 15124, Μαρούσι
Τηλέφωνο
210-8020807
Email
kgatt_maroussi@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Γεώργιος Προκόπης

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:30-14:00