Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΘΗΝΩΝ-Υποκατάστημα Καλλιθέας
ΑΘΗΝΩΝ-Υποκατάστημα Καλλιθέας
Διεύθυνση
Λυσικράτους 15, TK 17676, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Τηλέφωνο
210-9431540 Ε-mail kgath_kallithea@ktimatologio.gr
FAX
210-9428611
Προϊστάμενος
Δημητρέλου Παγώνα

Περιοχές που εξυπηρετεί