Κτηματολογικό Γραφείο
ΜΕΓΑΡΩΝ
Διεύθυνση
Π.Γεωργάκη 2, TK 19100, Μέγαρα
Τηλέφωνο
22960-29590
Προϊστάμενος
Ελευθερία Κικίδη

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:30-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί