Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΡΗΤΗΣ-Υποκατάστημα Ρεθύμνου
ΚΡΗΤΗΣ-Υποκατάστημα Ρεθύμνου
Διεύθυνση
Χορτατζή 20, TK 74100, Ρέθυμνο
Τηλέφωνο
28310-22403
Email
kgcrete_rethymno@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Φραγκιαδάκη Χρυσούλα

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00