Κτηματολογικό Γραφείο
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Διεύθυνση
Χορτατζή 20, TK 74100, Ρέθυμνο
Τηλέφωνο
28310-22403
FAX
28310-56546
Προϊστάμενος
Ανδρουλάκη Μαρία