Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΥΚΛΑΔΩΝ-Υποκατάστημα Θήρας
ΚΥΚΛΑΔΩΝ-Υποκατάστημα Θήρας
Διεύθυνση
Μεσσαριά Σαντορίνης, TK 84700, Σαντορίνη
Τηλέφωνο
22860-23134
Email
kgcyc_thira@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Αγγελική Κουρή

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00