Κτηματολογικό Γραφείο
ΘΗΡΑΣ
Διεύθυνση
Μεσσαριά Σαντορίνης, TK 84700, Σαντορίνη
Τηλέφωνο
22860-23134
FAX
22860-23134
Προϊστάμενος
Φύτρος Ευάγγελος