Κτηματολογικό Γραφείο
ΣΥΜΗΣ
Διεύθυνση
Σύμη, TK 85600, Σύμη
Τηλέφωνο
22460-71247
FAX
22460-71247
Προϊστάμενος
Μαυρουδή Ευτυχία

Περιοχές που εξυπηρετεί