Κτηματολογικό Γραφείο
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Υποκατάστημα καλαμάτας
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Υποκατάστημα καλαμάτας
Διεύθυνση
Λυόμενα Καλαμάτας, TK 24100, Καλαμάτα Μεσσηνίας
Τηλέφωνο
27210-89977 E-mail kgpel_kalamata@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Στεφανέα Ευσταθία