Κτηματολογικό Γραφείο
ΘΟΥΡΙΑΣ
Διεύθυνση
Σιδ.Σταθμού 4 , TK 24009, Θουρία Μεσσηνίας
Τηλέφωνο
27210-33425
Email
ktimathouria@gmail.com
Προϊστάμενος
Κόλλια-Αργυροπούλου Ανθούλα (αναπληρώτρια)

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00