Κτηματολογικό Γραφείο
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-Υποκατάστημα Πάτμου
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-Υποκατάστημα Πάτμου
Διεύθυνση
Σκάλα Πάτμου, TK 85500, Πάτμος
Τηλέφωνο
22473 09036, 22473 09043
Email
kgdod_patmos@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Βέργος Παναγιώτης

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί