Κτηματολογικό Γραφείο
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-Υποκατάστημα Πάτμου
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-Υποκατάστημα Πάτμου
Διεύθυνση
Σκάλα Πάτμου, TK 85500, Πάτμος
Τηλέφωνο
22470-29301, 33350-E-mail εξυπηρέτησης κοινού kgdod_patmos@ktimatologio.gr
FAX
22470-29301
Προϊστάμενος
Βέργος Παναγιώτης

Περιοχές που εξυπηρετεί