Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΣΤΡΟΥΣ
Διεύθυνση
Άστρος Αρκαδίας, TK 22001, Άστρος Κυνουρίας Ν. Αρκαδίας
Τηλέφωνο
27550-23270
FAX
27550-23275
Προϊστάμενος
ΜΑΤΣΑΚΑ ΜΕΤΑΞΙΑ