Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΣΤΡΟΥΣ
Διεύθυνση
Άστρος Αρκαδίας, TK 22001, Άστρος Κυνουρίας Ν. Αρκαδίας
Τηλέφωνο
27550-23270
Email
astrosktimatologio@gmail.com
Προϊστάμενος
ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00