Κτηματολογικό Γραφείο
ΜΥΚΟΝΟΥ
Διεύθυνση
Θέση Αργύραινα-Μύκονος, TK 84600, ΜΥΚΟΝΟΣ
Τηλέφωνο
22890-23653
FAX
22890-23910
Προϊστάμενος
Πρεβενίου Ζωή

Περιοχές που εξυπηρετεί