Κτηματολογικό Γραφείο
ΜΥΚΟΝΟΥ
Διεύθυνση
Θέση Αργύραινα-Μύκονος, TK 84600, ΜΥΚΟΝΟΣ
Τηλέφωνο
22890-23653
Email
ypoth.mykonou@gmail.com
Προϊστάμενος
Πρεβενίου Ζωή

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί