Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΡΓΟΥΣ
Διεύθυνση
Μπελίνου 18, TK 21200, Άργος
Τηλέφωνο
27510-62355
Email
argos.ktimatologio@gmail.com
Προϊστάμενος
Ντόκου-Σελλή Αναστασία (αναπληρώτρια)

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00