Κτηματολογικό Γραφείο
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Υποκατάστημα Κορίνθου
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Υποκατάστημα Κορίνθου
Διεύθυνση
Γεωργίου Παπανδρέου 30-32, TK 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλέφωνο
27410-24710
Email
Kgpel_korinthos@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Ρακιντζή Ειρήνη

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00