Κτηματολογικό Γραφείο
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Υποκατάστημα Κορίνθου
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Υποκατάστημα Κορίνθου
Διεύθυνση
Γεωργίου Παπανδρέου 30-32, TK 20131, Κόρινθος
Τηλέφωνο
27410-73995-E-mail εξυπηρέτησης κοινού Kgpel_korinthos@ktimatologio.gr
FAX
27410-73518
Προϊστάμενος
Ρακιντζή Ειρήνη