Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΘΗΝΩΝ-Υποκατάστημα Καλλιθέας
ΑΘΗΝΩΝ-Υποκατάστημα Καλλιθέας
Διεύθυνση
Λυσικράτους 15, TK 17676, Καλλιθέας Αττικής
Τηλέφωνο
210-9431540 E-mail kgath_kallithea@ktimatologio.gr
FAX
210-9331638
Προϊστάμενος
Δημητρέλου Παγώνα

Περιοχές που εξυπηρετεί