Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΘΗΝΩΝ-Υποκατάστημα Χαλανδρίου
ΑΘΗΝΩΝ-Υποκατάστημα Χαλανδρίου
Διεύθυνση
Αγ. Παρασκευής 70, TK 15234, Χαλάνδρι
Τηλέφωνο
210-6837350-E-mail εξυπηρέτησς κοινού kgath_chalandri@ktimatologio.gr
FAX
210-6516226
Προϊστάμενος
Βαφείδη Άννα

Περιοχές που εξυπηρετεί