Κτηματολογικό Γραφείο
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Υποκατάστημα Μεσολογγίου
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Υποκατάστημα Μεσολογγίου
Διεύθυνση
Στρατ. Κοντογιάννη 4-6, TK 30200, Μεσολόγγι
Τηλέφωνο
26310-28836 E-mail: kgde_mesologgi@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΝΔΡΗ


Περιοχές που εξυπηρετεί