Κτηματολογικό Γραφείο
ΠΑΡΑΧΕΛΩΙΤΙΔΟΣ
ΠΑΡΑΧΕΛΩΙΤΙΔΟΣ
Διεύθυνση
Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, TK 30001, Νεοχώρι Αιτωλοακαρναίας
Τηλέφωνο
26320-91486
FAX
26320-91486
Προϊστάμενος
Ρίζου Σπυριδούλα (αναπληρώτρια Συμβολαιογράφος)

Περιοχές που εξυπηρετεί