Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΘΗΝΩΝ-Υποκατάστημα Χαλανδρίου
ΑΘΗΝΩΝ-Υποκατάστημα Χαλανδρίου
Διεύθυνση
Αγ. Παρασκευής 70, TK 15234, Χαλάνδρι
Τηλέφωνο
2106837350
Email
kgath_chalandri@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Βαφείδη Άννα

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:30-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί