Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΘΗΝΩΝ-Υποκατάστημα Χαλανδρίου
ΑΘΗΝΩΝ-Υποκατάστημα Χαλανδρίου
Διεύθυνση
Αγ. Παρασκευής 70, TK 15234, Χαλάνδρι
Τηλέφωνο
210-6837350
FAX
210-6013878
Προϊστάμενος
Βαφείδη Άννα

Περιοχές που εξυπηρετεί