Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Διεύθυνση
Π.Δελλαπόρτα 9, TK 28200, Ληξούρι Κεφαλληνίας
Τηλέφωνο
26710-91558
Προϊστάμενος
Ξυδιάς Νικόλαος

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00

Περιοχές που εξυπηρετεί