Κτηματολογικό Γραφείο
ΔΡΑΜΑΣ
Διεύθυνση
Δικαστικό Μέγαρο Δράμας, TK 66100, Δράμα
Τηλέφωνο
25210-25152
Email
dramalandreg@yahoo.com
Προϊστάμενος
Εμμανουηλίδου Βασιλική

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00