Κτηματολογικό Γραφείο
ΔΡΑΜΑΣ
Διεύθυνση
Δικαστικό Μέγαρο Δράμας, TK 66100, Δράμα
Τηλέφωνο
25210-25152
FAX
25210-25123
Προϊστάμενος
Εμμανουηλίδου Βασιλική