Κτηματολογικό Γραφείο
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Υποκατάστημα Μεσολογγίου
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Υποκατάστημα Μεσολογγίου
Διεύθυνση
Στρατ. Κοντογιάννη 4-6, TK 30200, Μεσολόγγι
Τηλέφωνο
26310-28836
Email
kgde_mesologgi@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΝΔΡΗ

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί