Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση
Αριστοτέλους 175, TK 11251, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο
216.200.4455 και 216.200.4454
Email
kgath@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Κυριακή Μπουρενίν

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:30-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί