Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση
Αριστοτέλους 175, TK 11251, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο
210-8640699, 8641699
FAX
210-8640899
Προϊστάμενος
Γιαπαλής Μιχαήλ

Περιοχές που εξυπηρετεί