Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Διεύθυνση
Αγίας Λαύρας, TK 30400, Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας
Τηλέφωνο
26320-23290
FAX
26320-23375
Προϊστάμενος
Αικατερίνη Αθ. Τσαμή