Κτηματολογικό Γραφείο
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Υποκατάστημα Άμφισσας
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Υποκατάστημα Άμφισσας
Διεύθυνση
Κ. Σαθα & Μιχαλακοπούλου 2, TK 33100, Άμφισσα
Τηλέφωνο
22650-29371 E-mail: kgste_amfissa@ktimatologio.gr
FAX
22650-29371
Προϊστάμενος
Μαρία Κλαμούρα