Κτηματολογικό Γραφείο
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-Υποκατάστημα Λευκάδας
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-Υποκατάστημα Λευκάδας
Διεύθυνση
Θ. Στράτου & Ν. Ζαμπέλιου, TK 31100, Λευκάδα
Τηλέφωνο
26450-22603
Email
kgin_lefkada@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Διονυσία Παράσχη

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00