Κτηματολογικό Γραφείο
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Διεύθυνση
Λ. Σαλαμίνας 28, TK 18901, Σαλαμίνα
Τηλέφωνο
210-4676000
FAX
210-4676535
Προϊστάμενος
Μαρρά Φλώρα

Περιοχές που εξυπηρετεί