Κτηματολογικό Γραφείο
ΗΠΕΙΡΟΥ-Υποκατάστημα Πρέβεζας
ΗΠΕΙΡΟΥ-Υποκατάστημα Πρέβεζας
Διεύθυνση
Λεωφ. Ιωαννίνων 19, TK 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
Τηλέφωνο
2682022784
Email
kgep_preveza@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Μόνικα Χειμώνα

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί