Κτηματολογικό Γραφείο
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Διεύθυνση
Ναυμαχίας Έλλης 101, TK 81100, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο
22510- 25109 E-mail:kgvai@ktimatologio.gr
FAX
22510-84475
Προϊστάμενος
Αναστασία Κορδώνη